Program de lucru ITM Cluj:

LUNI - JOI intre orele 8 - 16.30
VINERI intre orele 8 - 14
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:


Registratura ITM Cluj:

LUNI - JOI intre orele 8.30 - 16.30
VINERI intre orele 8.30 - 14.00

Permanenta: MIERCURI intre orele 16.30 - 18.30 si VINERI intre orele 14.00 - 16.30C l u j - N a p o c a
GHISEE CASIERIE

L U N I - J O I: 8.30 - 16.30

V I N E R I: 8.30 - 14

Eliberare parole Revisal, prestatori:

LUNI - VINERI: intre 8.30 - 12.00


L U N I - V I N E R I:     8 - 12

In ultima zi lucratoare din luna si in sarbatorile legale
nu se fac incasari
Casieria va fi inchisa in perioada 23.12.2016-08.01.2017
PUNCTE DE LUCRUDej Turda Huedin

L U N I - J O I: 8.30 - 16.30

V I N E R I: 8.30 - 14


L U N I - J O I: 8.30 - 16.30

V I N E R I: 8.30 - 14


L U N I - J O I: 8.30 - 16.30

V I N E R I: 8.30 - 14

CONT ITM - pentru prestari servicii:    RO17 TREZ 2165 032X XX02 3472

CONT ITM - pentru debite restante si accesorii:    RO30 TREZ 2162 0A36 2700 XXXX

                   Trezoreria mun. Cluj-Napoca
C.U.I.: 12329865
Sus